Детайли за Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. - 1

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. - 1
Описание:

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица за концесионната площ на находище „Дуката” и Специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, част (61000 м2) от 07510.92.2 и 07510.93.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана

възложители: „Керамика – Аспида” ООД и Община Берковица

Файл:Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. - 1.docx
Размер: 53.01 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 04/03/2021 11:25
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:265 Тегления
Последна промяна на: 04/03/2021 11:26
Страница: