Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г
Описание:

Частично изменение на Общ устройствен план на община Георги Дамяново и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35871.240.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, с възложител: „ГРИН БУШ” ООД

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г.doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 15/08/2023 10:53
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:295 Тегления
Последна промяна на: 15/08/2023 10:53
Страница: