Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г
Описание:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г.doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 27/07/2023 10:27
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:169 Тегления
Последна промяна на: 27/07/2023 10:28
Страница: