2022

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 32-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 32-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

нов!
Дата на публикуване: 27/09/2022
Промяна: 27/09/2022
Размер: 5.02 МБ
Тегления: 0

ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана, с възложител „Войнов и Сие“ ООД.

Решение № МО 31 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 31 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

нов!
Дата на публикуване: 27/09/2022
Промяна: 27/09/2022
Размер: 338.72 КБ
Тегления: 0

ИП „Почистване и изкореняване на дървесна растителност (топола) от земеделски земиˮ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител А. А.

Решение № МО 30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 16/09/2022
Промяна: 16/09/2022
Размер: 5.59 МБ
Тегления: 21

ИП „Изграждане на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец“, с възложител Община Вършец.

Решение № МО 29-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 29-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 15/09/2022
Промяна: 15/09/2022
Размер: 6.37 МБ
Тегления: 16

ИП „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Кнауф България” ЕООД.

Решение № МО 28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 01/09/2022
Промяна: 01/09/2022
Размер: 5.16 МБ
Тегления: 31

ИП „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, общ. Брусарци, с възложител Е. Чакъров.

Решение № МО 27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 383.85 КБ
Тегления: 38

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сечˮ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител: Община Макреш

Решение № МО 26 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 26 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 05/08/2022
Промяна: 05/08/2022
Размер: 462.81 КБ
Тегления: 60
ИП „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица, с възложител „Беркофармˮ ЕООД.

Решение № МО 25-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 25-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 02/08/2022
Промяна: 02/08/2022
Размер: 680.06 КБ
Тегления: 54

„Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), със съдържание: Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв. 255 по плана на гр. Лом; Инвестиционен проект „Работилница, площадка за изкупуване на черни и цветни метали и ФЕЦ с мощност до 30 kW”, с възложител: "Ижо" ЕООД

Решение № МО 24-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 24-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 18/07/2022
Промяна: 18/07/2022
Размер: 4.9 МБ
Тегления: 72

ИП: „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител „Агро База Видин“ ЕООД.

Решение № МО 23-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 23-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 14/07/2022
Промяна: 14/07/2022
Размер: 412.48 КБ
Тегления: 63

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрънˮ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.299 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Решение № МО 22-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 22-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 14/07/2022
Промяна: 14/07/2022
Размер: 403.16 КБ
Тегления: 59

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градецˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Решение № МО 21-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 21-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 14/07/2022
Промяна: 14/07/2022
Размер: 421.46 КБ
Тегления: 63

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видинˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Решение № МО 20  – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 20 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 13/07/2022
Промяна: 13/07/2022
Размер: 4.06 МБ
Тегления: 56

ИП: „Тирпаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Решение № МО 19 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 19 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 04/07/2022
Промяна: 04/07/2022
Размер: 4.6 МБ
Тегления: 58

ИП: „Предприятие за преработка на земеделска продукция“ в сграда с идентификатор 10971.503.234.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Вида“ ЕООД.

Решение № МО 18 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 18 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 29/06/2022
Промяна: 29/06/2022
Размер: 4.29 МБ
Тегления: 71

ИП „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, общ. Вършец“, с възложител Община Вършец.

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx