2021

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 38-ПР2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 38-ПР2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/12/2021
Промяна: 20/12/2021
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 143

ИП "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от десертни сортове и овощни насаждения с обща нетна площ 76,868 дка" в землищата на с. Кошава и с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител "Видинска Винарска Компания" ЕООД.

Решение № МО 37-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 37-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2021
Промяна: 16/12/2021
Размер: 859.31 КБ
Тегления: 142

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 42129 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом“ в поземлени имоти с идентификатори 68758.14.15 и 68758.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: „Агромаги“ ЕООД.

Решение № МО 36-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 36-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/12/2021
Промяна: 09/12/2021
Размер: 832.13 КБ
Тегления: 133

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 22092 м2, находящи се в землището на с. Трайково, общ. Лом“ в поземлен имот с идентификатор 72940.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трайково, общ. Лом, с възложител: „Агромаги“ ЕООД.

Решение № МО 35-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 35-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 9.64 МБ
Тегления: 164

ИП „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизацияˮ в ПИ с идентификатори 14489.53.42 и 14489.53.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово

възложител: „Геопечаˮ АД

Решение № МО 34-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 34-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/11/2021
Промяна: 24/11/2021
Размер: 496.02 КБ
Тегления: 151

ИП „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикумˮ ЕАД – Производствена база Видинˮ в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин.

Решение № МО 33-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 33-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2021
Промяна: 19/11/2021
Размер: 1.17 МБ
Тегления: 148

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител Община Берковица.

Решение № МО 32-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 32-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 980.36 КБ
Тегления: 156

ИП: „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Решение № МО 31-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 31-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 412.28 КБ
Тегления: 153

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом

Решение № МО 30-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 30-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 400.38 КБ
Тегления: 143

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, общ. Якимово

възложител: "Агро мотив" ООД

Решение № МО 29-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 29-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/10/2021
Промяна: 12/10/2021
Размер: 437.75 КБ
Тегления: 183

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“, с възложител Община Белоградчик.

Решение № МО 28-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2021
Промяна: 28/09/2021
Размер: 751.87 КБ
Тегления: 223

ИП „Изграждане на селскостопански обекти за производство и преработка на животинска продукцияˮ в имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци (ПИ с идентификатор 58116.86.13 по КК и КР на с. Превала)

възложител: ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУСˮ.

Решение МО 27-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение МО 27-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/09/2021
Промяна: 03/09/2021
Размер: 479.79 КБ
Тегления: 276

ИП „Изграждане на младежки центърˮ в ПИ с идентификатор 48489.6.780 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Община Монтана.

Решение № МО 26 -ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС Решение № МО 26 -ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2021
Промяна: 02/09/2021
Размер: 1018.61 КБ
Тегления: 252

ИП „Кравеферма № 2“ в поземлен имот с идентификатор 11418.921.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, м. Бранище, общ. Бойчиновци, с възложител „АДЛ – Люта“ ООД.

Решение № МО 25-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 25-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2021
Промяна: 02/09/2021
Размер: 350.68 КБ
Тегления: 260

ИП "Реконструкция на площад "Жеравица"

Възложител: община Монтана

 

Решение № МО 24 -ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС Решение № МО 24 -ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/08/2021
Промяна: 24/08/2021
Размер: 747.1 КБ
Тегления: 272

ИП „Изграждане на мотел“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката, общ. Монтана, с възложител: „ЛИОНТУРС“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx