Решения за спиране на производството по АПК

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 1-С/2022 г. за спиране на административното производство Решение № МО 1-С/2022 г. за спиране на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2022
Промяна: 05/01/2022
Размер: 182.3 КБ
Тегления: 234

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”

възложител: „Екоагрострой” АД 

Решение № МО 2 – С/2020 г. за спиране на административното производство Решение № МО 2 – С/2020 г. за спиране на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 29/05/2020
Промяна: 29/05/2020
Размер: 452.52 КБ
Тегления: 1297

Решение № МО 2 – С/2020 г. за спиране на административното производство по реда на чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) по внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на асфалтова база” в ПИ с идентификатор 17734.78.89 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, землище с. Гранитово, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител „ПСТ ВИДИН“ ЕООД

Решение № МО 1 – С/2020 г. за спиране на административното производство Решение № МО 1 – С/2020 г. за спиране на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2020
Промяна: 26/05/2020
Размер: 1.2 МБ
Тегления: 1343

Решение № МО 1 – С/2020 г. за спиране на административното производство по внесено от Община Берковица уведомление за инвестиционно предложение „Мост, находящ се в местността „Лонджата”, град Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и проект за подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м на изтоки 150 м на запад по поречието на реката”

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx