Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г. Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г.

Дата на публикуване: 09/08/2022
Промяна: 09/08/2022
Размер: 6.48 МБ
Тегления: 8

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Агенция „Пътна инфраструктура“, уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на Път III-121 „Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула“ от км 20+000 до км 31+851=31+840“ в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, община Бойница, област Видин.

Уведомление за ИП от 01.08.2022 г. Уведомление за ИП от 01.08.2022 г.

Дата на публикуване: 03/08/2022
Промяна: 03/08/2022
Размер: 1.7 МБ
Тегления: 18

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Вършец за инвестиционно предложение „Разширяване на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец“.

Уведомление за ИП от 27.07.2022 г.-1 Уведомление за ИП от 27.07.2022 г.-1

Дата на публикуване: 29/07/2022
Промяна: 29/07/2022
Размер: 307.75 КБ
Тегления: 25

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Локална пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатор 10971.512.190 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „АЙХХОФ КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Уведомление за ИП от 11.07.2022 г. Уведомление за ИП от 11.07.2022 г.

Дата на публикуване: 14/07/2022
Промяна: 14/07/2022
Размер: 262.8 КБ
Тегления: 65

ИП „Почистване и изкореняване от дървесна растителност (топола) на земеделски земиˮ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: А. А.

Уведомление за ИП от 06.07.2022 г. Уведомление за ИП от 06.07.2022 г.

Дата на публикуване: 13/07/2022
Промяна: 13/07/2022
Размер: 234.14 КБ
Тегления: 64

Инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сечˮ в землището на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, с възложител: Община Макреш

Уведомление за ИП от 29.06.2022 г. Уведомление за ИП от 29.06.2022 г.

Дата на публикуване: 01/07/2022
Промяна: 01/07/2022
Размер: 4.08 МБ
Тегления: 87

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Перлатаˮ, участък „Северˮ в землищата на с. Гранитово, общ. Белоградчик и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин

Възложител: "Перлато Ди Маре" ЕООД

уведомление за ИП от 17.06.2022 г. уведомление за ИП от 17.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 2.14 МБ
Тегления: 103

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Е. Чакъров за инвестиционно предложение „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци.

Уведомление за ИП от 25.05.2022 г. Уведомление за ИП от 25.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 295.91 КБ
Тегления: 229

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ЛИОНТУРС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Тирпаркинг“ в ПИ с идентификатор 48489.4.376 по КККР на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 23.05.2022 г. Уведомление за ИП от 23.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 587 КБ
Тегления: 168

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агро База Видин“ ЕООД за инвестиционно предложение „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица.

Уведомление за ИП от 20.05.2022 г. Уведомление за ИП от 20.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2022
Промяна: 25/05/2022
Размер: 2.84 МБ
Тегления: 208

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Кнауф България“ ЕООД за инвестиционно предложение „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомления за ИП от 16.05.2022 г. Уведомления за ИП от 16.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 5.95 МБ
Тегления: 208

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпили уведомления от Община Вършец за инвестиционни предложения за реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, както следва:

1. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ 171 до ОТ 194, гр. Вършец“;

2. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 188 до ОТ 15-а и ул. „Неофит Рилски“ от ОТ 74 до ОТ 75, гр. Вършец“;

3. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 274 до ОТ 287, гр. Вършец“;

4. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на бул. „България“ от ОТ 230 до ОТ 213, гр. Вършец“;

5. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 286 до ОТ 303, гр. Вършец“.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 188

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видин“ в поземлен имот с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 194

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градец“ в поземлен имот с идентификатор 17442.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.66 МБ
Тегления: 182

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрън“ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.229 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 07.04.2022 г. Уведомление за ИП от 07.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 283

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на бившия завод „Миджурˮ в с. Горни Лом, общ. Чупрене.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 12

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx