Съобщения по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение от 06.06.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 06.06.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Дата на публикуване: 06/06/2022
Промяна: 06/06/2022
Размер: 127.5 КБ
Тегления: 97

Съобщение за изпратено до „Б и Х Земеделие“ ООД писмо за загуба на правно действие на Решение № МО 40 - ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“ в имоти с №№ 059010 и 059011, землището на с. Динково, общ. Ружинци.

Съобщение от 10.05.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 10.05.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 10/05/2022
Промяна: 10/05/2022
Размер: 127.5 КБ
Тегления: 171

Съобщение за изпратено до „Агроклас” ЕООД писмо за загуба на правно действие на Решение № МО 6 - ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот с идентификатор 03928.53.34 по КККР на гр. Берковица, м. Извора.

Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 2 Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2021
Промяна: 17/02/2021
Размер: 84 КБ
Тегления: 1040

Съобщение за изпратено до „Балкан Транс Туринг” ЕООД напомнително писмо по чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Отглеждане на рибаˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана.

Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 1 Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2021
Промяна: 17/02/2021
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 981

Напомнително писмо по чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин.

Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 84 КБ
Тегления: 1395

Напомнително писмо до „Хелиос Проджектс 1” АД, гр. София за инвестиционно предложение „Инсталация за нискотемпературна каталитична газификация на RDF и пласт-маси и индиректното им превръщане в електрическа енергия и когенерация на студ и топлина” в част от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10971.510.157 и 10971.510.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин.

Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2019
Промяна: 06/12/2019
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 1642

Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2019
Промяна: 05/12/2019
Размер: 83 КБ
Тегления: 1619

Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 28/03/2018
Промяна: 28/03/2018
Размер: 82 КБ
Тегления: 2215

Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 12/12/2017
Промяна: 12/12/2017
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 2287

Съобщение от 06.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 06.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2017
Промяна: 08/12/2017
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 2240

Съобщение от 06.11.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 06.11.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/11/2017
Промяна: 06/11/2017
Размер: 87 КБ
Тегления: 2262

Съобщение от 13.10.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 13.10.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2017
Промяна: 13/10/2017
Размер: 81 КБ
Тегления: 2207

Съобщение от 13.09.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 13.09.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2017
Промяна: 13/09/2017
Размер: 80.5 КБ
Тегления: 2333

Съобщение от 18.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 18.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2016
Промяна: 19/05/2016
Размер: 79.5 КБ
Тегления: 2471

Съобщение от 09.03.2016 по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 09.03.2016 по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2016
Промяна: 09/03/2016
Размер: 80 КБ
Тегления: 2522
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx