Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 10-ПР2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 10-ПР2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2022
Промяна: 12/07/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 326

ИП: „Увеселителен комплекс за отдих и туризъм“ в поземлен имот с идентификатор 44238.846.30 по КККР на гр. Лом, м. Край Дунава, общ. Лом, с възложител: „Екс Интергруп“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 426

ИП: „Силозно стопанство и цех за преработка на етерично маслени култури” в имот с № 401007 в землището на с. Градец, общ. Видин (УПИ І-7, кв. 401 по плана на с. Градец), с възложител: „Видин Агро” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 40-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 40-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 405

ИП: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“ в имоти с №№ 059010 и 059011, землището на с. Динково, общ. Ружинци, с възложител: „Б и Х Земеделие“ ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 406

ИП: „Реконструкция, модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма за биологично отглеждане на 100 млечни крави с приплодите им” в поземлен имот с № 000162, местност Манастирски дол, землище на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин (ПИ с идентификатор 11778.10.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Воднянци), с възложител: Иво Илиев

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 484

ИП: „Предприятие за производство на директни сокове и замразени плодове” в УПИ ІІ-666, кв. 87 по плана на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: „Витбул” ЕООД („ВГД ОЙЛ” ЕООД)

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 463

ИП: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на сокове от десертни лозя и плодове и производство на олио от десертни лозя“ в УПИ II-316 по регулационния план на с. Комощица, общ. Якимово.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 480

ИП: „Изграждане на мощност за преработка на дървесина и производство на бичен материал” в поземлен имот с № 000134 в землището на с. Бокиловци, общ. Берковица, местност Йончови ханове, с възложител: „ХЕЛИУС ПАУЕР” АД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 453

ИП: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в ПИ с идентификатор 03928.53.34 по КККР на гр. Берковица, местност Извора, с възложител: „Агроклас” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 27-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 27-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2021
Промяна: 31/12/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 470

ИП „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци” в ПИ с идентификатор 48489.5.409 по КК и КР на гр. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 26 – ПР/2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 26 – ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2021
Промяна: 31/12/2021
Размер: 85 КБ
Тегления: 470

ИП: "Изграждане на електрическа централа 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” в имот с № 000076 в землището на с. Студено буче, общ. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2021
Промяна: 24/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 949

ИП: „Изграждане на вилно селище за отдих и почивка“ в ПИ с идентификатор 12961.418.136 по КККР на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Р. Б.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2021
Промяна: 24/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 910

ИП: „Ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г.. Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г..

топ!
Дата на публикуване: 22/06/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 844

ИП: „Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за водоснабдяване на с. Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението“ и „Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гл. Лом с дължина 15 987 м“, с възложител Община Лом.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 1009

ИП: „Изграждане на седем къщички /тип бунгало/” в ПИ с идентификатор 03928.59.3 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, с Възложител "Джеймс Мънроу" ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 27/05/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 940

ИП: „Предприятие за преработка на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци, билки и диворастящи гъби“ в имот № 095026, землище на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, общ. Берковица, с възложител: "Врещица" АД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 2 от 4

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx