Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение ЗПД от 20.07.2020 г. на Решение № МО 30 – ПР/2014 г. Съобщение ЗПД от 20.07.2020 г. на Решение № МО 30 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2020
Промяна: 20/07/2020
Размер: 86 КБ
Тегления: 1406

ИП: „Изграждане на електрическа централа 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.486 (ПИ с проектен идентификатор 48489.2.550) по КК и КР на гр. Монтана.

Съобщение загуба на правно действие от 10.09.2020 г. на Решение № МО 34 – ПР/2014 г. Съобщение загуба на правно действие от 10.09.2020 г. на Решение № МО 34 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2020
Промяна: 10/09/2020
Размер: 86 КБ
Тегления: 1333

ИП: „Изкореняване и презасаждане на винени сортове лозя и изграждане на система за капково напояване” в поземлен имот с № 081006, землище на с. Комощица с ЕКАТТЕ 38159, общ. Якимово, обл. Монтана, за което е издадено Решение № МО 34 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2019
Промяна: 22/10/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1802

Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 12.27 КБ
Тегления: 1862

Решение № МО 44 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2019
Промяна: 16/07/2019
Размер: 87.5 КБ
Тегления: 1801

Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 1849

 Решение № МО 37 – ПР/2013 г. 

Съобщение за загуба на правно действие от 16.04.2019 г. - Решение № МО 56 - ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.04.2019 г. - Решение № МО 56 - ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2019
Промяна: 16/04/2019
Размер: 13.89 КБ
Тегления: 1815

Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1852

 Решения с № № МО 24 – ПР/2013 г. и МО 22 – ПР/2013 г. 

 

Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2019
Промяна: 11/10/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1762

Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2019
Промяна: 10/06/2019
Размер: 12.34 КБ
Тегления: 1889

Решение № МО 15 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1822

Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г.. Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г..

топ!
Дата на публикуване: 22/06/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 844

ИП: „Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за водоснабдяване на с. Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението“ и „Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гл. Лом с дължина 15 987 м“, с възложител Община Лом.

Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2020
Промяна: 18/06/2020
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 1455

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Ружинци”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Дреновец”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Бело поле”, с възложител: Община Ружинци.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 107

ИП: „Садкова инсталация „БОРТОМ“ за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир „Пътен Вариант“, имот № 000067 в землището на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител „БОРТОМ“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 406

ИП: „Реконструкция, модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма за биологично отглеждане на 100 млечни крави с приплодите им” в поземлен имот с № 000162, местност Манастирски дол, землище на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин (ПИ с идентификатор 11778.10.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Воднянци), с възложител: Иво Илиев

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx