2022 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 26 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 26 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 09/05/2022
Промяна: 09/05/2022
Размер: 300.1 КБ
Тегления: 9

Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2022 – 2028 г., с възложител: Община Димово

Решение № МО 25 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 25 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 09/05/2022
Промяна: 09/05/2022
Размер: 417.51 КБ
Тегления: 7

План за интегрирано развитие на община Чупрене (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Чупрене

Решение № МО 24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 29/04/2022
Промяна: 29/04/2022
Размер: 271.21 КБ
Тегления: 11

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци с териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци, местност Харитов чифлик и Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на имотите в „За фотоволтаична централа”

възложители: „АЕМ КЪНЕКТ” ООД и Община Бойчиновци

Решение № МО 23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 19/04/2022
Промяна: 19/04/2022
Размер: 466.36 КБ
Тегления: 11

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: В. Стойновски.

Решение № МО 22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 247.28 КБ
Тегления: 12

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Димово в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшънˮ ЕООД

Решение № МО 21 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 21 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 13/04/2022
Промяна: 13/04/2022
Размер: 418.17 КБ
Тегления: 11

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за част от УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация за делба на УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица за обособяване на нов УПИ VII, кв. 1 с предназначение „За озеленяване“, с възложител: Община Берковица.

Решение № МО 20 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 20 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 11/04/2022
Промяна: 11/04/2022
Размер: 713.49 КБ
Тегления: 10

План за интегрирано развитие на община Макреш 2021 – 2027 г., с възложител: Община Макреш.

Решение № МО 19 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 19 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 11/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 588.84 КБ
Тегления: 15

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24431.59.26 и 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиране по имотни граници на ПИ с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик с предназначение „за гробищен парк“, с възложител Община Белоградчик.

Решение № МО 18 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 18 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 06/04/2022
Промяна: 06/04/2022
Размер: 347.13 КБ
Тегления: 11

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 12958.505.309 и 12958.505.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въртоп, общ. Видин, с възложител: „Агрофреш – Видин“ ЕООД.

Решение № МО 17 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 17 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 29/03/2022
Промяна: 06/04/2022
Размер: 361.35 КБ
Тегления: 15

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.503.1433 и 24061.503.1528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „Полицвет“ ООД.

Решение № МО 16 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 16 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 29/03/2022
Промяна: 29/03/2022
Размер: 387.18 КБ
Тегления: 12

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна на предназначението на земеделска земя в „за силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“, с възложител: „Агродунав” ООД.

Решение № МО 15 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 15 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 25/03/2022
Промяна: 25/03/2022
Размер: 700.71 КБ
Тегления: 16

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Ружинци 2021 – 2028 г., с възложител Община Ружинци.

Решение № МО 14 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 14 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 14/03/2022
Промяна: 14/03/2022
Размер: 221.29 КБ
Тегления: 13

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Миглена Фидосова

Решение № МО 13-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 13-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 14/03/2022
Промяна: 14/03/2022
Размер: 636.12 КБ
Тегления: 18

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.30.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: П. Игнатов.

Решение № МО 12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 520.98 КБ
Тегления: 15

Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брусарци, с възложител „Ви Кей Инженеринг“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx