2021 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 62 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 62 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2021
Промяна: 29/12/2021
Размер: 234.54 КБ
Тегления: 364

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно кабелно електрозахранване, кабелна линия 20 kV и трасе на водопровод за присъединяване на обект: „Винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по КК и КР на с. Безденица, общ. Монтана, с възложител: „АГРОТРАНС – МОНТАНА” ЕООД

Решение № МО 61-ЕО 2021 г. за преценяване на необходимостта от ЕО Решение № МО 61-ЕО 2021 г. за преценяване на необходимостта от ЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2021
Промяна: 17/12/2021
Размер: 350.45 КБ
Тегления: 382

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.30.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: С. Димитров.

Решение № МО 60-ЕО 2021 г. за преценяване на необходимостта от ЕО Решение № МО 60-ЕО 2021 г. за преценяване на необходимостта от ЕО

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 204.96 КБ
Тегления: 365

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 61011.54.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: В.А.

Решение № МО 59 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 59 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 848.51 КБ
Тегления: 357

План за интегрирано развитие на община Ново село за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Ново село.

Решение № МО 58 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 58 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 280.31 КБ
Тегления: 359

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за оптично кабелно захранване на базова станция (БС) VZ6036 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22040.335.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долна Вереница, общ. Монтана

възложител: „БТК” ЕАД

Решение № МО 57 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 57 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 07/12/2021
Промяна: 07/12/2021
Размер: 62.87 КБ
Тегления: 379

Подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно електрозахранване ниско напрежение за поземлени имоти с идентификатори 48489.26.599 и 48489.26.885 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ Ад

Решение № МО 56-ЕО2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 56-ЕО2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2021
Промяна: 06/12/2021
Размер: 511.73 КБ
Тегления: 366

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.196.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: С.М.

Решение № МО 55-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 55-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 2.5 МБ
Тегления: 351

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 48489.1.873 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложители: М. М. и К. П.

Решение № МО 54-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 54-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2021
Промяна: 01/12/2021
Размер: 558.95 КБ
Тегления: 366

Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, м. Драката, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Решение № МО 53-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 53-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 22/11/2021
Промяна: 22/11/2021
Размер: 200.84 КБ
Тегления: 357

Подробен устройствен план – парцеларен план на ел. кабел СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 03928.191.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица

Решение № МО 52-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 52-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2021
Промяна: 17/11/2021
Размер: 550.4 КБ
Тегления: 364

Програма за управление на отпадъците на територията на община Бойница за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Бойница.

Решение № МО 51-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 51-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 08/11/2021
Промяна: 08/11/2021
Размер: 662.25 КБ
Тегления: 358

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10971.62.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“.

Решение № МО 50-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 50-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 03/11/2021
Промяна: 03/11/2021
Размер: 285.24 КБ
Тегления: 386

Изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 27557.943.917, 27557.860.573 и 27557.968.848 по КККР на с. Ерден; 54496.610.180, 54496.980.260, 54496.980.280 и 54496.830.190 по КККР на с. Охрид; 57844.103.430, 57844.146.152, 57844.30.179, 57844.17.246 и 57844.17.271 по КККР на с. Портитовци; 03383.159.4, 03383.159.5, 03383.159.11, 03383.127.22, 03383.132.15 и 03383.126.38 по КККР на с. Бели Брег.

възложител: Община Бойчиновци

Решение № МО 49-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 49-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2021
Промяна: 02/11/2021
Размер: 438.84 КБ
Тегления: 367

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.40.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Д. М.

Решение № МО 48-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 48-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2021
Промяна: 26/10/2021
Размер: 510.14 КБ
Тегления: 367

Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, м. Локвата, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx