Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 190

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.14.1051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Мона“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 171

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за същия имот, с възложител: П. Петков.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 193

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно ел. захранване 20 kV през поземлени имоти с идентификатори 48489.2.629 и 48489.5.2 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Гарантпроектстрой“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 215

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г.

възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/05/2022
Промяна: 18/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 208

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: „АГРО ИМПЕКС ВИДИНˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/05/2022
Промяна: 11/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 208

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КК и КР на с. Боровци, местност Бързия и проект на ПУП – ПР и ПЗ за обединяване и застрояване на същите, с възложител: „СОЛАР ЛАЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2022
Промяна: 05/05/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 224

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод от поземлен имот с идентификатор 05236.551.77 по КККР на гр. Бойчиновци до Подстанция Бойчиновци, с възложител: „Каро Трейдинг“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/05/2022
Промяна: 03/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 237

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 17645.325.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, с възложител: „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2022
Промяна: 21/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 218

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 238

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 234

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 226

План за интегрирано развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Чупрене.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/04/2022
Промяна: 05/04/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 227

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци с териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, м. Харитов чифлик и Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имотите „За фотоволтаична централа“, с възложител: „АЕМ Кънект“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2022
Промяна: 01/04/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 230

Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2022 – 2028 г., с възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 221

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин, с възложител В. Стойновски.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx