Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г.

Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 54

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.01.2023 г

Дата на публикуване: 19/01/2023
Промяна: 19/01/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 50

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 53970.12.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орсоя, общ. Лом, с възложители: „Селектед Хоумс“ ЕООД и „Гардина“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г

Дата на публикуване: 10/01/2023
Промяна: 10/01/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 51

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Ива Йоргова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2022 г.

Дата на публикуване: 21/12/2022
Промяна: 21/12/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 70

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват: част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.214.9 и част от ПИ с идентификатор 11418.314.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложители: Община Бойчиновци и „Пътища М“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2

Дата на публикуване: 15/12/2022
Промяна: 15/12/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 75

Частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: И. Трендафилов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г

Дата на публикуване: 15/12/2022
Промяна: 15/12/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 70

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68758.538.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: Община Лом.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.12.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.12.2022 г

Дата на публикуване: 13/12/2022
Промяна: 13/12/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 83

Изменение на Общ устройствен план на община Лом за поземлени имоти с идентификатори 68758.531.71, 68758.532.53, 68758.538.205, 68758.538.208, 68758.532.206, 68758.532.207, 68758.532.135 и 68758.538.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево и Подробен устройствен план – план за застрояване за същите имоти, с възложители: И. Трендафилов, М. Николов и „Сън Р Станево“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.12.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.12.2022 г

Дата на публикуване: 09/12/2022
Промяна: 09/12/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 74

Подробен устройствен план – план за застрояване за обект „Изграждане на комуникационна кула“ в поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 22040.680.24, представляващ част от ПИ с идентификатор 22040.680.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана, с възложител: „СВ-Нет” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.12.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.12.2022 г.

Дата на публикуване: 05/12/2022
Промяна: 05/12/2022
Размер: 38 КБ
Тегления: 71

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – кабелна линия 20 kV от съществуващ електропровод ВЕЛ 20 kV „Вейкьовецˮ до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72919.125.1, местност Полето по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видин, с възложител: „Хидроенергийна компанияˮ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.12.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.12.2022 г.

Дата на публикуване: 05/12/2022
Промяна: 05/12/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 78

Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.58.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец с ново предназначение „за складова база и фотоволтаичен парк“, с възложители: С. Пулейков и Я. Радулов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.12.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.12.2022 г.

Дата на публикуване: 02/12/2022
Промяна: 02/12/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 81

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крапчене, общ. Монтана

възложител: „СИС ЕКСПРЕС” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г. -2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г. -2

Дата на публикуване: 24/11/2022
Промяна: 24/11/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 94

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 57131.74.5, 57131.74.6, 57131.74.7, 57131.74.8, 57131.74.9 и 57131.74.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Гриндул, общ. Видин, с възложител: „Балкански Индустриален Парк“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г.

Дата на публикуване: 24/11/2022
Промяна: 24/11/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 90

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10971.66.8, 10971.67.3, 10971.68.17, 10971.68.26, 10971.69.3, 10971.66.4, 10971.66.5, 10971.66.7, 10971.67.5 и 10971.67.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Гриндул, общ. Видин, с възложител: „Балкански Индустриален Парк“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.11.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.11.2022 г.

Дата на публикуване: 21/11/2022
Промяна: 21/11/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 80

Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – второстепенен път с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.481 и част от ПИ с идентификатор 48489.4.335 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана и проект за изменение на ПУП – план за регулация за част от улица с ОТ 1351-1354 и улица с ОТ 1346-946 по действащия ПУП на VIII-ми микрорайон, гр. Монтана, с възложители: Община Монтана и „Саневиан“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.11.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.11.2022 г.

Дата на публикуване: 09/11/2022
Промяна: 09/11/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 85

Частично изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12632.30.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върба, м. Крушак, общ. Белоградчик, с възложител: „Планет Ърт“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx