Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1155

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с № 106013 в землището на с. Долни Лом с ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2020
Промяна: 10/03/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1224

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48489.30.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, с възложител „Манотранс“ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1193

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на община Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1214

 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на град Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на град Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2020
Промяна: 11/02/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1318

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05654.64.45, м. Стражето, землище с. Боровци, общ. Берковица, с възложител П.П. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2020
Промяна: 20/01/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1388

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител „Стефи“ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1372

Инвестицинен проект за обект: Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин, с възложител „Теленор България“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2019
Промяна: 12/11/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1332

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител Г.В.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 13.67 КБ
Тегления: 1358

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител Б.И. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2019
Промяна: 08/08/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1440

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03616.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена нива“ във „ваканционно селище“, с възложител Н.Н. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1412

 Частично изменение на ОУП на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта на с. Безденица, общ. Монтана, м. Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейност“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител „Агротранс – Монтанаˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1459

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1434

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните ре-гистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1379

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2019
Промяна: 13/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1409

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител „Стефиˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 Следваща > Край >>
Страница 17 от 18

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx