Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/08/2020
Промяна: 04/08/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 998

ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 17645.51.16 по КК и КР на на гр. Грамада, м. Барата общ. Грамада, с възложител Община Грамада

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.06.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2020
Промяна: 24/06/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 1064

 Частично изменение на ОУП на община Монтана за поземлени имоти с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 и ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 48489.27.208 по КК и КР на гр. Монтана, м. Велина бабка за промяна на предназначението на земеделска земя в „за жилищно застрояване“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител Д. Иванов. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2020
Промяна: 11/06/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1045

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ 52283.420.26, ПИ 52283.420.38 и ПИ 52283.420.39 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1087

Изменение на ОУП на община Видин в обхват на поземлен имот с идентификатор 52283.163.33 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител Т. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1152

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на същия имот, възложители: Борислав Ангелов и Емил Ценков.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1163

Проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия НН с ВЛУП”, м. Фонда, землище на с. Динковица, общ. Видин, с възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1108

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с № 106013 в землището на с. Долни Лом с ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2020
Промяна: 10/03/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1171

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48489.30.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, с възложител „Манотранс“ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1141

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на община Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1159

 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на град Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на град Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2020
Промяна: 11/02/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1267

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05654.64.45, м. Стражето, землище с. Боровци, общ. Берковица, с възложител П.П. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2020
Промяна: 20/01/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1340

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител „Стефи“ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1312

Инвестицинен проект за обект: Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин, с възложител „Теленор България“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2019
Промяна: 12/11/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1288

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител Г.В.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 13.67 КБ
Тегления: 1312

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител Б.И. 

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 Следваща > Край >>
Страница 16 от 17

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx