Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 667

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по КККР на с. Новоселци

възложител: :„Агро Импекс Видин” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 671

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Димово в обхвата на ПИ с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2021
Промяна: 04/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 699

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват на ПИ с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово, с възложител В. Стойновски. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.05.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2021
Промяна: 26/05/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 719

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: План за интегрирано развитие на община Грамада за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Грамада. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.05.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/05/2021
Промяна: 12/05/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 797

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект Кариера за добив на инертни материали „ТЕРИ”, находяща се в с. Ошане, общ. Белоградчик, от СРС № 16 от ВЕЛ „Езеро” 20 KV, находящ се в ПИ с идентификатор 10937.9.9 по КК и КР на с. Вещица, общ. Белоградчик до ПИ с идентификатор 54517.16.24 по КК и КР на с. Ошане, общ. Белоградчик, с възложител: „Диабаз” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/04/2021
Промяна: 14/04/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 893

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Берковица за концесионната площ на находище „Дуката” и Специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, част (61000 м2) от 07510.92.2 и 07510.93.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, с възложители: „КЕРАМИКА – АСПИДА” ООД и ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 886

План за интегрирано развитие на община Бойчиновци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/04/2021
Промяна: 07/04/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 874

План за интегрирано развитие на община Кула 2021 – 2027 г.

възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2021
Промяна: 26/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 942

План за интегрирано развитие на община Димово за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Димово.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2021
Промяна: 19/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 929

План за интегрирано развитие на Община Вълчедръм за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 927

План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021 – 2027 г.

възложител: Община Ружинци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 932

План за интегрирано развитие на Община Берковица за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 969

План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Георги Дамяново.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 969

Изменение на Общ устройствен план на община Видин за поземлени имоти с идентификатори 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по кадастралната карта на с. Кошава, общ. Видин

възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2021
Промяна: 22/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 989

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Ванеса Трък Сървиз“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 Следваща > Край >>
Страница 14 от 18

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx