Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 33.5 КБ
Тегления: 898

План за интегрирано развитие на община Якимово 2021 – 2027 година, с възложител: Община Якимово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2020
Промяна: 15/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 938

ПУП – ПП за обект: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин – Север“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.219 по КК на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2020
Промяна: 02/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 982

ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 03928.201.132 по КК и КР на гр. Берковица, м. Раковица, общ. Берковица, с възложител „Джи-Ди-Транс 2012“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2020
Промяна: 01/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 956

Изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 по КК и КР на с. Бокиловци, общ. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богданов”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2020
Промяна: 17/08/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 935

Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32754.103.11, 32754.103.178, 32754.109.20 и 32754.109.21 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Иново, общ. Видин, с възложител В. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2020
Промяна: 14/08/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 953

Проект за изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.95.9 и ПИ 07510.95.10 по КК и КР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за същите имоти с обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор 07510.95.32(1), включващ части от тях с отреждане за „производство на ел. енергия” с устройствени параметри за зона от разновидност „Терени за складово-производствени дейности”, с възложител: Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/08/2020
Промяна: 11/08/2020
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 949

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на водопроводно отклонение Ø125 мм от съществуваща водопроводна шахта в ПИ 48489.2.614 до водомерна шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на канализационно отклонение Ø400 мм от съществуваща канализационна шахта в ПИ 48489.2.614 до шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана

възложител: „Крос“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/08/2020
Промяна: 04/08/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 928

ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 17645.51.16 по КК и КР на на гр. Грамада, м. Барата общ. Грамада, с възложител Община Грамада

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.06.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2020
Промяна: 24/06/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 994

 Частично изменение на ОУП на община Монтана за поземлени имоти с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 и ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 48489.27.208 по КК и КР на гр. Монтана, м. Велина бабка за промяна на предназначението на земеделска земя в „за жилищно застрояване“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител Д. Иванов. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2020
Промяна: 11/06/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 975

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ 52283.420.26, ПИ 52283.420.38 и ПИ 52283.420.39 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1014

Изменение на ОУП на община Видин в обхват на поземлен имот с идентификатор 52283.163.33 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител Т. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1076

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на същия имот, възложители: Борислав Ангелов и Емил Ценков.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1081

Проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия НН с ВЛУП”, м. Фонда, землище на с. Динковица, общ. Видин, с възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1027

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с № 106013 в землището на с. Долни Лом с ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2020
Промяна: 10/03/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1103

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48489.30.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, с възложител „Манотранс“ ЕООД

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 Следваща > Край >>
Страница 14 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx