Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/01/2022
Промяна: 17/01/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 364

Проект за изменение на ОУП на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатор 07510.64.8 по КККР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за урегулиране на имота „за обслужващи дейности, автоработилница и паркинг“

Възложител: "Минеса" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 328

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Брегово за периода 2022 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 341

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Георги Дамяново за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-1

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 333

Програма за управление на отпадъците на община Грамада за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Грамада.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2022
Промяна: 11/01/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 343

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана за промяна на предназначението на територията от земеделска в такава за депо за строителни отпадъци и Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана за обединяването им в един с конкретно предназначение „Депо за строителни отпадъци“ и да се предвиди ниско свободно застрояване, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2022
Промяна: 05/01/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 360

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11418.872.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2021
Промяна: 29/12/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 368

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, за подземно кабелно електрозахранване, от въздушен електропровод – 20 kV „Макаренко” от ПС „Бойчиновци” до новопроектиран КТП 20/0,4 kV в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.109.29 и 05236.109.30 по КК и КР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци

Възложител: "Тони Фишер" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2021
Промяна: 22/12/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 356

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител П.И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/12/2021
Промяна: 03/12/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 350

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.21.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител П. Трифонов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 371

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.30.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: С.Д.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2021
Промяна: 01/12/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 355

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно кабелно електрозахранване, кабелна линия 20 kV и трасе на водопровод за присъединяване на обект: „Винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по КК и КР на с. Безденица, общ. Монтана, с възложител: „Агротранс – Монтана” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.11.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/11/2021
Промяна: 18/11/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 370

План за интегрирано развитие на община Ново село за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Ново село.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2021
Промяна: 18/11/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 378

Подробен устройствен план – парцеларен план за оптично кабелно захранване на базова станция VZ6036 в поземлен имот с идентификатор 22040.335.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител „БТК“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 359

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 48489.1.873 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана

възложители: М.М. и К.П.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 345

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.196.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин

възложител: С.М.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 Следваща > Край >>
Страница 11 от 18

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx