Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2022
Промяна: 28/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 468

Програма за управление на отпадъците на община Якимово за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Якимово за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Якимово.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2022
Промяна: 21/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 493

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 03928.12.53 и 03928.12.105 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2022
Промяна: 21/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 490

Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – довеждащ електропровод през ПИ с идентификатори 48489.2.663; 48489.2.664; 48489.2.647; 48489.2.670; 48489.2.667 и план схема през ПИ с идентификатори 48489.5.7 и 48489.5.2 до ПИ с идентификатор 48489.2.669 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Монт Солар“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 493

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.201.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: А. Симеонов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 548

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод от новоизградена помпена станция до напорен резервоар „Кулата” в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Златия, общ. Вълчедръм

Възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 543

План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Чипровци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 570

Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.510.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, разделяне на имота и Подробен устройствен план – план за улична регулация, с възложител: „Булсан Груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 503

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир, с възложител: „Био Зърно“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 516

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота за „Производствени дейности – фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: „Био Зърно“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 500

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, местност Герана, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 505

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.14.1051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Мона“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 478

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за същия имот, с възложител: П. Петков.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 515

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно ел. захранване 20 kV през поземлени имоти с идентификатори 48489.2.629 и 48489.5.2 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Гарантпроектстрой“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 548

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г.

възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/05/2022
Промяна: 18/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 519

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: „АГРО ИМПЕКС ВИДИНˮ ЕООД.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>
Страница 11 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията