Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2022
Промяна: 01/08/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 395

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват на поземлен имот с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, м. Стрелката, с възложител: „Балканска застрахователно брокерска къща“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/07/2022
Промяна: 21/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 422

Програма за управление на отпадъците на територията на община Брусарци за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Брусарци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 407

Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на територията на община Берковица 2021 – 2028 г., с възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 420

Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Чупрене.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 438

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 12961.33.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Д. Замфиров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2022
Промяна: 08/07/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 413

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 06954.119.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буковец, общ. Видин, с възложител: Л. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/07/2022
Промяна: 01/07/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 432

Програма за управление на отпадъците на община Монтана 2021 – 2028 г.

възложител: Община Монтана

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2022
Промяна: 28/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 423

Програма за управление на отпадъците на община Якимово за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Якимово за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Якимово.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2022
Промяна: 21/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 446

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 03928.12.53 и 03928.12.105 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2022
Промяна: 21/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 433

Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – довеждащ електропровод през ПИ с идентификатори 48489.2.663; 48489.2.664; 48489.2.647; 48489.2.670; 48489.2.667 и план схема през ПИ с идентификатори 48489.5.7 и 48489.5.2 до ПИ с идентификатор 48489.2.669 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Монт Солар“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 450

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.201.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: А. Симеонов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 498

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод от новоизградена помпена станция до напорен резервоар „Кулата” в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Златия, общ. Вълчедръм

Възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 495

План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Чипровци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 473

Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.510.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, разделяне на имота и Подробен устройствен план – план за улична регулация, с възложител: „Булсан Груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 463

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир, с възложител: „Био Зърно“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx