Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 232

Частично изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 234

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица за част от УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация за делба на УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица за обособяване на нов УПИ VII, кв. 1 с предназначение „За озеленяване“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 239

План за интегрирано развитие на община Макреш 2021 – 2027 г., с възложител Община Макреш.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/03/2022
Промяна: 16/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 213

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 12958.505.309 и 12958.505.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въртоп, общ. Видин

Възложител: "Агрофреш - Видин" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2022
Промяна: 14/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 201

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна предназначението на земеделска земя в „за силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“, с възложител „Агродунав“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 217

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24431.59.26 и 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиране по имотни граници на ПИ с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик с предназначение „за гробищен парк“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/03/2022
Промяна: 07/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 215

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.503.1433 и 24061.503.1528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител „Полицвет“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2022
Промяна: 01/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 208

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Ружинци 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 198

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител М. Ф.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/02/2022
Промяна: 25/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 203

Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по КК и КР на гр. Брусарци, с възложител: „Ви Кей Инженеринг“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2022
Промяна: 24/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 210

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.30.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител П.И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2022
Промяна: 11/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 216

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вършец за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Вършец.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 226

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Лом за периода 2021 – 2028 г.

Възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/01/2022
Промяна: 17/01/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 231

Проект за изменение на ОУП на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатор 07510.64.8 по КККР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за урегулиране на имота „за обслужващи дейности, автоработилница и паркинг“

Възложител: "Минеса" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 208

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Брегово за периода 2022 – 2028 г.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx