Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2022
Промяна: 01/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 292

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Ружинци 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/12/2021
Промяна: 03/12/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 291

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.21.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител П. Трифонов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/03/2022
Промяна: 16/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 290

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 12958.505.309 и 12958.505.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въртоп, общ. Видин

Възложител: "Агрофреш - Видин" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 289

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24431.59.26 и 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиране по имотни граници на ПИ с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик с предназначение „за гробищен парк“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/03/2022
Промяна: 07/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 289

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.503.1433 и 24061.503.1528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител „Полицвет“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2022
Промяна: 11/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 288

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вършец за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Вършец.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.01.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2022
Промяна: 11/01/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 288

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана за промяна на предназначението на територията от земеделска в такава за депо за строителни отпадъци и Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана за обединяването им в един с конкретно предназначение „Депо за строителни отпадъци“ и да се предвиди ниско свободно застрояване, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 287

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.196.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин

възложител: С.М.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/05/2022
Промяна: 18/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 284

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: „АГРО ИМПЕКС ВИДИНˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2022
Промяна: 14/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 284

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна предназначението на земеделска земя в „за силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“, с възложител „Агродунав“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 283

План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Чипровци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 283

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител М. Ф.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 283

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Георги Дамяново за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/02/2022
Промяна: 25/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 281

Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по КК и КР на гр. Брусарци, с възложител: „Ви Кей Инженеринг“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.-3

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 279

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Брегово за периода 2022 – 2028 г.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 17

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx