Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1607

 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, местност Иновото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител „КВКЦˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1612

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Герена, общ. Видин, с възложител „Фрукт - Нˮ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/05/2019
Промяна: 28/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1602

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, м. Брестака, землище гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител Л. П.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за ЕО 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за ЕО 1

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2019
Промяна: 13/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1525

 Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.87.29 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител „Стефиˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2019
Промяна: 13/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1596

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител „Стефиˮ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1574

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1636

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните ре-гистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1660

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1608

 Частично изменение на ОУП на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта на с. Безденица, общ. Монтана, м. Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейност“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител „Агротранс – Монтанаˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2019
Промяна: 08/08/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1626

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03616.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена нива“ във „ваканционно селище“, с възложител Н.Н. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 13.67 КБ
Тегления: 1556

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител Б.И. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2019
Промяна: 12/11/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1527

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител Г.В.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1560

Инвестицинен проект за обект: Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин, с възложител „Теленор България“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2020
Промяна: 20/01/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1580

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител „Стефи“ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2020
Промяна: 11/02/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1519

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05654.64.45, м. Стражето, землище с. Боровци, общ. Берковица, с възложител П.П. 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията