Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г.

Дата на публикуване: 14/04/2021
Промяна: 14/04/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 81

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Берковица за концесионната площ на находище „Дуката” и Специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, част (61000 м2) от 07510.92.2 и 07510.93.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, с възложители: „КЕРАМИКА – АСПИДА” ООД и ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г.

Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 89

План за интегрирано развитие на община Бойчиновци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.04.2021 г.

Дата на публикуване: 07/04/2021
Промяна: 07/04/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 93

План за интегрирано развитие на община Кула 2021 – 2027 г.

възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2021
Промяна: 26/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 135

План за интегрирано развитие на община Димово за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Димово.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2021
Промяна: 19/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 140

План за интегрирано развитие на Община Вълчедръм за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 131

План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021 – 2027 г.

възложител: Община Ружинци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 149

План за интегрирано развитие на Община Берковица за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 165

План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Георги Дамяново.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 147

Изменение на Общ устройствен план на община Видин за поземлени имоти с идентификатори 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по кадастралната карта на с. Кошава, общ. Видин

възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2021
Промяна: 22/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 174

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Ванеса Трък Сървиз“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2021
Промяна: 16/02/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 180

План за интегрирано развитие на община Бойница за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Бойница.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2021
Промяна: 15/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 178

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1044 в землището на с. Гъмзово, общ. Брегово, с възложител АПИ.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 190

План за застрояване на ПИ с идентификатор 70113.179.19 по КК на с. Студено буче, общ. Монтана за отреждането му „За биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник“ и на проектен ПИ с идентификатор 70113.179.36 за застрояване и отреждане „За ловен заслон, посетителски и информационен център, с възложител: СЛРД „Огоста“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2021
Промяна: 10/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 195

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 48489.21.583 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: П. И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/02/2021
Промяна: 03/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 211

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.420.5, 52283.420.8 и 52283.420.14 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин

възложител: „АДАН – Н” ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx