Детайли за Уведомление за ИП от 24.03.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 24.03.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на автоматична геотермална системаˮ в ПИ с идентификатор 24061.75.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, с възложител: „Свинекомплекс Дунавци” ЕООД.

Файл:Уведомление за ИП от 24.03.2023 г..pdf
Размер: 206.74 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 27/03/2023 12:41
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:43 Тегления
Последна промяна на: 27/03/2023 12:41
Страница: