Детайли за Уведомление за ИП от 21.03.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 21.03.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Стабилизиране на терминал „Западен кейˮ в пристанище Ломˮ в ПИ с идентификатор 44238.507.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ” НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Файл:Уведомление за ИП от 21.03.2023 г..pdf
Размер: 976.96 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 23/03/2023 11:46
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:396 Тегления
Последна промяна на: 23/03/2023 11:47
Страница: