Детайли за Уведомление за ИП от 16.03.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 16.03.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и открит паркинг, разположен в УПИ XII, кв. 257 по регулационния план на гр. Лом, ул. Пристанищна № 41А, както и всички съпътстващи спомагателни помещения и рекламно-информационни съоръженияˮ с възложител: „ЛИДЛ Българияˮ ЕООД.

Файл:Уведомление за ИП от 16.03.2023 г.-1.pdf
Размер: 283.58 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 17/03/2023 15:19
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:63 Тегления
Последна промяна на: 17/03/2023 15:21
Страница: