Детайли за Уведомление за ИП от 15.03.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 15.03.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител: Община Вършец.

Файл:Уведомление за ИП от 15.03.2023 г..pdf
Размер: 696.95 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 15/03/2023 14:48
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:45 Тегления
Последна промяна на: 15/03/2023 14:48
Страница: