Детайли за Уведомление за ИП от 14.02.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 14.02.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Био Хербалс“ ЕООД за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка и замразяване на коктейлни плодове“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Файл:Уведомление за ИП от 14.02.2023 г..pdf
Размер: 1003.65 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 16/02/2023 10:29
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:423 Тегления
Последна промяна на: 16/02/2023 10:29
Страница: