Детайли за Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и преустройство на промишлена сграда с идентификатор 48489.5.159.11 по КККР на гр. Монтана в склад за семена, продукти за растителна защита и авторемонтна работилница (съставна част на КПИИ)ˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.159 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „АСМ” ЕООД.

Файл:Уведомление за ИП от 10.02.2023 г. -2.pdf
Размер: 539.3 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 10/02/2023 11:29
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:386 Тегления
Последна промяна на: 10/02/2023 11:32
Страница: