Детайли за Уведомление за ИП от 30.01.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 30.01.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на язовир „Тошевци-34ˮ в землището на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ”.

Файл:Уведомление за ИП от 30.01.2023 г..pdf
Размер: 504.89 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 02/02/2023 12:14
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:422 Тегления
Последна промяна на: 02/02/2023 12:14
Страница: