Детайли за Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използващи геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, за което е издадено Решение № МО 1-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Монтана, с възложител: Община Видин.

Файл:Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г..pdf
Размер: 493.06 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 01/02/2023 12:53
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:52 Тегления
Последна промяна на: 01/02/2023 12:54
Страница: