Детайли за Уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 23.01.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) за обект „Път II-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия” от км 0+210 до км 10+076.22 и от км 10+276.22 до км 30+301.88”, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”.

Файл:Уведомление за ИП от 23.01.2023 г..pdf
Размер: 720.65 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 25/01/2023 11:29
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:397 Тегления
Последна промяна на: 25/01/2023 11:30
Страница: