Детайли за уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

СобственостСтойност
Име:уведомление за ИП от 23.01.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и достъп до него в поземлен имот с идентификатор 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик“, с възложител: Община Белоградчик.

Файл:уведомление за ИП от 23.01.2023 г..pdf
Размер: 3.6 МБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 24/01/2023 16:27
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:397 Тегления
Последна промяна на: 24/01/2023 16:28
Страница: