Детайли за Уведомление за ИП от 30.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 30.08.2022 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – Мˮ АД.

Файл:Уведомление за ИП от 30.08.2022 г..pdf
Размер: 287.11 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 02/09/2022 10:32
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:215 Тегления
Последна промяна на: 02/09/2022 10:32
Страница: