Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г.
Описание:

ИП „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунктˮ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом),

възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г..docx
Размер: 13.97 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 28/01/2022 12:59
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:169 Тегления
Последна промяна на: 28/01/2022 13:00
Страница: