Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.
Описание:

ИП „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

възложител: „Терра Пропъртис” ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. - 12.docx
Размер: 13.84 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 23/12/2021 15:35
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:166 Тегления
Последна промяна на: 23/12/2021 15:36
Страница: