Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 -

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 -
Описание:

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 (УПИ І, кв. 584 – ЗСЗ) по КК и КР на гр. Видин общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 - .docx
Размер: 16.77 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 22/12/2020 13:16
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:417 Тегления
Последна промяна на: 22/12/2020 13:16
Страница: