Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020
Описание:

ИП "Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло” на площадка с обща площ 4752 м2 в поземлени имоти с идентификатори 48489.5.160 (УПИ XXXV, кв. 1), 48489.5.161 (УПИ XXXVI, кв. 1) и 48489.5.162 (УПИ XXXVII, кв. 1) по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020.docx
Размер: 14.08 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 03/12/2020 16:29
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:816 Тегления
Последна промяна на: 03/12/2020 16:31
Страница: