Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2
Описание:

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „РЕБЕЛˮ ООД

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2.docx
Размер: 13.82 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 24/09/2020 11:38
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:882 Тегления
Последна промяна на: 24/09/2020 11:38
Страница: