Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г.
Описание:

ИП „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата

възложител: „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г..docx
Размер: 14.01 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 17/09/2020 17:18
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:869 Тегления
Последна промяна на: 17/09/2020 17:19
Страница: