Детайли за Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020
Описание:

ИП „Частично преустройство и разширение на съществуваща сграда в Кланичен пункт” в поземлен имот с идентификатор 67310.52.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сливата, общ. Лом

с възложител: „Алексия 2002” оод

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020.docx
Размер: 13.87 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 17/08/2020 10:59
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:881 Тегления
Последна промяна на: 17/08/2020 11:00
Страница: