Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020
Описание:

ИП „Производствена сграда с административна част” в УПИ V-158, кв. 35 по плана на гр. Видин (ПИ с идентификатор 10971.511.158 по КК), Западна складова зона

възложител: „КОМАНД“ ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020.docx
Размер: 13.53 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 12/06/2020 17:07
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:682 Тегления
Последна промяна на: 12/06/2020 17:08
Страница: