Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020
Описание:

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Китекс Металˮ ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020.docx
Размер: 13.57 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 13/04/2020 15:38
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1259 Тегления
Последна промяна на: 13/04/2020 15:39
Страница: