Детайли за Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г.
Описание:

Инвестиционно предложение за откриване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в землището на с. Николово, общ. Монтана с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР. На площадката ще се извършват следните дейности: събиране, сортиране и балиране на хартия и пластмаса, ръчно сортиране на стъкло; изкупуване и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване

Файл:Съобщение по чл. 95, ал1 ЗООС--.docx
Размер: 11.84 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 09/04/2020 14:14
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1652 Тегления
Последна промяна на: 09/04/2020 14:15
Страница: