Детайли за Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производстваˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Огоста 2017ˮ оод.

Файл:Съобщ. за у-е за ИП - Огоста 2017.docx
Размер: 13.7 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 02/04/2020 13:30
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1473 Тегления
Последна промяна на: 02/04/2020 13:31
Страница: