Детайли за Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1

СобственостСтойност
Име:Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КИТЕКС МЕТАЛ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 306 кв.м.

13.03.2020 г.

Файл:Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС - 1.docx
Размер: 11.91 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 13/03/2020 14:05
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1483 Тегления
Последна промяна на: 13/03/2020 14:06
Страница: