Детайли за Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.42 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Аркус“ АД – поделение 1400 гр. Лом.

Файл:Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г..docx
Размер: 12.5 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 12/02/2020 11:25
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1467 Тегления
Последна промяна на: 12/02/2020 11:26
Страница: