Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.
Описание:

ИП „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик,

с възложител СД „ЛАФ – Велизаров и СИЕ“.

Файл:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019-1.docx
Размер: 15.92 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 23/08/2019 11:03
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1122 Тегления
Последна промяна на: 23/08/2019 11:04
Страница: