Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019
Описание:

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019.docx
Размер: 15.84 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 29/07/2019 15:51
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1267 Тегления
Последна промяна на: 29/07/2019 15:51
Страница: