Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС
Описание:

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана информира за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС.docx
Размер: 15.66 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 19/06/2018 11:47
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1308 Тегления
Последна промяна на: 19/06/2018 11:48
Страница: